2014 / 2015Na základe skúseností z predchádzajúcich ročníkov dávam do pozornosti VP, časť II, bod 9 Zápis o stretnutí:
Zápis je formátu A4. Domáce družstvo je povinné odoslať zápis zo stretnutia elektronicky na adresu riadiaceho súťaže a súpera v prvý pracovný deň po stretnutí. Dôsledky za nesplnenie podľa článku II, bod 14.
V prípade, že zápis nebude doručený do 30 dní od odohratia stretnutia, bude výsledok stanovený nasledovne: kontumačná prehra domáceho družstva pomerom setov 0:3.

Športová akadémia U17 - muži zmena hracieho času: Gym.Alejová, streda telocvičňa od 17.50, začiatok od 18.10
Koľajové a dopravné stavby - muži zmena hracieho času: Bardejovská 6, štvrtok telocvičňa od 18.00, začiatok od 18.15

ODLOŽENÉ ZÁPASY: Žiadam všetky družstvá, ktoré odložili zápasy, aby mi poslali termíny kedy ich odohrajú !
Ukončenie MeVoLiKo je 8.5.2015


VÍŤAZOM Mestskej Volejbalovej Ligy v Košiciach sa v sezóne 2014/15 stalo družstvo ATU Košice.
Gratulujeme !


01.05.2015

Vyfarbi športom Košice
Výsledky ženy, po 14.kole
Konečné výsledky muži

19.04.2015

Výsledky ženy, po 14.kole
Výsledky muži, po 18.kole
Poplatky a pokuty - 19.04.2015

14.04.2015

Aktualizované súpisky
Poplatky a pokuty 14.04.2015

13.04.2015

Výsledky ženy, 13.kolo
Výsledky muži, 17.kolo
Poplatky a pokuty 13.04.2015

06.04.2015

Výsledky ženy, 13.kolo
Výsledky muži, 17.kolo

30.03.2015

Výsledky ženy, 12.kolo
Výsledky muži, 16.kolo
Poplatky a pokuty 30.03.2015

23.03.2015

Výsledky ženy, 11.kolo
Výsledky muži, 15.kolo

16.03.2015

Výsledky ženy, 10.kolo
Výsledky muži, 14.kolo
Poplatky a pokuty 16.03.2015

10.03.2015

Výsledky ženy, 9.kolo
Výsledky muži, 13.kolo
Poplatky a pokuty 10.03.2015


Krásne životné jubileum 70 rokov oslavuje náš kamarát, spoluhráč i súper na ihrisku Juraj Zachar

GRATULUJEME A PRAJEME EŠTE VEĽA AKTÍVNYCH ROKOV

26.02.2015

Výsledky ženy, 8.kolo
Výsledky muži, 12.kolo
Poplatky a pokuty k 26.02.2015

16.02.2015

Dohrávky ženy, po 7.kolo
Výsledky muži, 11.kolo

06.02.2015

Dohrávky ženy, po 7.kolo
Dohrávky muži, po 10.kolo
Poplatky a pokuty k 05.02.2015

26.01.2015

Výsledky: ženy, 7.kolo
Výsledky: muži, 9.kolo

16.01.2015

Výsledky: ženy, 6.kolo
Výsledky: muži, 8.kolo

19.12.2014

Výsledky: ženy, 5.kolo
Výsledky: muži, 7.kolo
Úradná správa číslo 1

15.12.2014

Výsledky: ženy, 4.kolo
Výsledky: muži, 6.kolo

04.12.2014

Výsledky: ženy, 3.kolo
Výsledky: muži, 5.kolo

01.12.2014

Výsledky: ženy, 2.kolo
Výsledky: muži, 4.kolo

24.11.2014

Výsledky: ženy, 1.kolo
Výsledky: muži, 3.kolo

17.11.2014

Výsledky: muži, 2.kolo
ŠTD - súpisky ženských družstiev

11.11.2014

Výsledky: muži, 1.kolo
Športovo-technické dokumenty