2013 / 2014Keďže oficiálne nikto neprejavil záujem o slávnostné vyhodnotenie MeVoLiKo 2013/14 spojené s odovzdávaním cien, večerou a voľnou zábavou, NEBUDE SA KONAŤ !

Na základe skúseností z predchádzajúcich ročníkov dávam do pozornosti VP, časť II, bod 9 Zápis o stretnutí:
Zápis je formátu A4. Domáce družstvo je povinné odoslať zápis zo stretnutia elektronicky na adresu riadiaceho súťaže a súpera v prvý pracovný deň po stretnutí. Dôsledky za nesplnenie podľa článku II, bod 14.
V prípade, že zápis nebude doručený do 30 dní od odohratia stretnutia, bude výsledok stanovený nasledovne: kontumačná prehra domáceho družstva pomerom setov 0:3.

Dream team opäť nemá telocvičňu, žiadam družstvá o ústretovosť pri zmenách - chcú zatiaľ hrať u súperov.
Bukovecká a VK Jazero má telocvičňu už od 18:30
ŠKP Košice zmena hracieho dňa a času: utorok o 18.15
ŠA Košice ženy hracie miesto deň a čas: Gymnázium Trebišovská, pondelok o 17.15
ZŠ Považská zmena času: telocvičňa od 19:00, začiatok zápasu 19:15
ŠA Košice muži zmena hracieho miesta a času: ZŠ Bukovecká 17, štvrtok o 19.15 pravdepodobne až do konca

09.05.2014

Výsledky: ženy
Výsledky: muži

20.04.2014

Výsledky: ženy, 14.kolo
Výsledky: muži, 18.kolo

30.03.2014

Výsledky: ženy, 12.kolo
Výsledky: muži, 16.kolo

07.03.2014

Delegácie rozhodcov: ženy
Delegácie rozhodcov: muži

03.03.2014

Výsledky: ženy, 9.kolo
Výsledky: muži, 13.kolo

24.02.2014

Výsledky: ženy, 8.kolo
Výsledky: muži, 12.kolo

14.02.2014

Výsledky: muži, 11.kolo

31.01.2014

Výsledky: muži, 10.kolo

22.01.2014

Výsledky: ženy, 7.kolo
Výsledky: muži, 9.kolo

23.12.2013

Výsledky: ženy, 5.kolo
Výsledky: muži, 7.kolo

09.12.2013

Výsledky: ženy, 3.kolo
Výsledky: muži, 5.kolo

24.11.2013

Výsledky: ženy, 1.kolo
Výsledky: muži, 3.kolo

17.11.2013

Výsledky: muži, 2.kolo

10.11.2013

Výsledky: muži, 1.kolo

02.11.2013

Športovo-technické dokumenty