Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.


Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby.


Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.


     1. Minimálna výška 2% poukázaných v prospech prijímateľa je 3,00 €.

     2. Vypočítajte si:
       a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku, za ktorý ste daň platili neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
       b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku, za ktorý ste daň platili odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií , pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

    3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby TYP A , alebo TYP B sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa.
        Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
        Obchodné meno (Názov): Volejbalový klub Šaca
        Právna forma: Občianske združenie
        IČO/SID: 31266941
        Sídlo: 04015 Košice - Šaca, Mládežnícka 5

    4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

    5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu TYP A , alebo TYP B je aj Potvrdenie od organizácie/organizácií o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

    6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma) – novinka od roku 2016 !

Poznámky:
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.
Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísel, nepoužité polia ostávajú prázdne.